10 chiếc xe phô trương sự giàu sang quá đà mà bạn chỉ có thể thấy ở Dubai

Đây sẽ là những chiếc xe hết sức đặc biệt mà bạn chỉ có thể thấy ở Dubai.Bởi vì những chiếc xe này là xe cấp cho cảnh sát ở Dubai và là chiếc xe hằng mơ ước của tất cả các nước tiên tiến khác.


Thursday January 01, 1970