Chiếc Nissan GT-R độ leo đồi này có nhiều cánh gió đến mức điên rồ

Với những gì đã trang bị cho chiếc Nissan GT-R, Franco Scribante Racing hẳn là rất tự tin vào những cuộc đua mà họ tham gia.


Thursday January 01, 1970