Đây là cảnh tượng chỉ có ở Thiên đường Xe Otaku tại Nhật Bản

“Itasha” là một văn hóa trang trí xe của những otaku Nhật Bản. Trên đây là đoạn video ghi lại hình ảnh của một buổi gặp mặt được tổ chức ở bãi đỗ xe Tokyo Bay trong năm 2019.


Thursday January 01, 1970