Nhân sự mới tại Ngân hàng Nhà nước

Ông Phạm Tiên Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước kể từ ngày 1-7-2019.


Thursday January 01, 1970