Chưa có cơ sở khẳng định ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng

Về 9 trường hợp thuộc Đoàn du khách Hà Nội ngày 10/8 vừa qua phải nhập viện sau khi ăn tại Nhà hàng ẩm thực Trần (TP Đà Nẵng), Ban Quản lý ATTP TP Đà Nẵng cho biết chưa đủ cơ sở pháp lý để kết Iuận đây là vụ ngộ độc thực phẩm.


Thursday January 01, 1970