Đây là điều đầu tiên mà H’Hen Niê nghĩ về Lê Xuân Tiền nhưng lại chưa được thấy ở “Cuộc đua kỳ thú”!

Vậy mà trong Cuộc đua kỳ thú, Lê Xuân Tiền lại chưa 1 lần làm điều này!


Thursday January 01, 1970