Đoạn đường nông thôn kiểu mẫu ở Long Bình

Thời gian qua, Hội ND xã Long Bình, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) đã gắn việc học tập và làm theo tấm gương Bác với thực hiện các phong trào thi đua của hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội địa phương.


Thursday January 01, 1970