Hàn Quốc có thêm 2 chiến đấu cơ tàng hình F-35

Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc cho biết, thêm 2 tiêm kích F-35A đã có mặt tại Hàn Quốc.


Thursday January 01, 1970