Chỉ một “động tác”, “đế chế nước mắm” Masan tính thu về cả nghìn tỷ đồng

Trong làn sóng phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Tập đoàn Masan cũng không bỏ lỡ với kế hoạch phát hành ra công chúng 15 triệu trái phiếu, dự kiến thu về 1.500 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ.


Thursday January 01, 1970