Độc đáo nhà phao “sống chung với lũ” của người dân rốn lũ Quảng Bình

Đây là nhà phao nằm ngay bên cạnh nhà chính để tránh lũ của người dân Tân Hóa, một vùng được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Bình.


Thursday January 01, 1970