Khi nào được tháo vòng tránh thai an toàn?

Hầu hết trường hợp đặt vòng tránh thai không gây ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng, chẳng gây vướng víu.


Thursday January 01, 1970