Người ngoài hành tinh có thể đã “kiểm tra” Trái Đất trong quá khứ

Các nhà vật lý thiên văn rất quan tâm về vấn đề có nhiều thời gian để cuộc sống thông minh xuất hiện, nhưng chúng ta không nghe thấy gì từ họ trên Trái Đất.


Thursday January 01, 1970