Sao Nga không nghe phương Tây kích cầu để tăng trưởng?

Lúc này chính phủ Nga dùng các gói tài chính kích cầu sẽ kích thích vay tiêu dùng, từ đó sẽ phá hỏng chương trình cải cách hưu trí…


Thursday January 01, 1970