Thời hạn bảo vệ của thuốc tránh thai khẩn cấp

Em và bạn trai quan hệ, dùng thuốc tránh thai khẩn cấp loại một viên.


Thursday January 01, 1970