Dư địa tăng của VN-Index trong quý IV là hạn chế

Công ty cổ phần Chứng khoán KB (KBSV) cho biết, cho biết môi trường đầu tư đã thuận lợi hơn, nhưng dư địa tăng của VN-Index trong quý IV/2019 là hạn chế.


Thursday January 01, 1970