Hot girl Tài chính nổi tiếng với dân mạng Đài Loan

Tốt nghiệp ngành Tài chính của ngôi trường nổi tiếng ở Canada, Debbie Shao (28 tuổi) quyết định theo đuổi con đường làm người mẫu và phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng.


Thursday January 01, 1970