Mercedes nhận thiết kế xe cho đối tác Trung Quốc bị khách chê xấu phát hờn, may vẫn còn điểm níu kéo

Dòng tên mà chúng ta đang nói đến là Denza X.


Thursday January 01, 1970