28 năm liền, Liên Hợp Quốc bỏ phiếu lên án Mỹ cấm vận Cuba

Gần như toàn bộ Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu lên án lệnh cấm vận của Mỹ với Cuba, bác bỏ cáo buộc của Mỹ nói Cuba vi phạm nhân quyền và chỉ trích chính sách cứng rắn của Mỹ.


Thursday January 01, 1970