Thanh niên đang ngủ, rắn lục cực độc bò vào người “ve vãn”

Một người đàn ông đến chăm người thân ở bệnh viện, do mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Chẳng ngờ, trong khi anh ngủ, một con rắn lục cực độc đã lén bò vào quần áo của anh để hành động.


Thursday January 01, 1970