Tường thuật của PV Thanh Niên từ Anh: Nỗi đau từ Essex

Không một ai trong chúng tôi cầm lòng được trước thảm nạn của 39 người Việt của mình trên đất bạn.


Thursday January 01, 1970