80 người chết vì dịch phổi cấp tại Trung Quốc

Số người chết vì dịch phổi cấp tại Trung Quốc tăng vọt lên con số 80 với 24 trường hợp mới được báo cáo vùng tâm dịch Vũ Hán.


Thursday January 01, 1970