Anh thích được chăm sóc người mình yêu thương

Anh là người hướng nội, nhóm máu B, các sở thích của anh liên quan tới tinh thần và nghệ thuật nhiều hơn, chẳng dính dáng gì tới công việc anh làm.


Thursday January 01, 1970