Bị chó hoang tẩn tơi tả, linh cẩu được phần bố thí

Khi chỉ còn khoảng 5 con chó hoang ăn nốt bữa ăn thì một con linh cẩu đơn độc quyết tâm thử vận may…


Thursday January 01, 1970