Chế Linh: Phụ nữ tự ái lớn lắm, đàn ông lúc nào cũng phải chấp nhận chịu thiệt

Thiệt ở đây không có nghĩa mình nhu nhược mà mình phải thấy – phái nữ là một cành hoa không thể có hành động làm cành hoa vỡ đi, Chế Linh chia sẻ.


Thursday January 01, 1970