Mong tìm được người cùng đi chung con đường cuộc đời

Mình độc thân, chưa từng trải qua quan hệ nào được định nghĩa là yêu đương. Mình cũng quen và tìm hiểu nhưng chắc chưa đáp ứng được yêu cầu của họ nên duyên không thành.


Thursday January 01, 1970