“Nữ hoàng ảnh lịch” Thanh Mai: 5 năm nữa có thể tôi sẽ nghỉ hưu!

Tôi luôn làm điều mình thích chứ không phải điều mình cần làm – Thanh Mai chia sẻ.


Thursday January 01, 1970