3 thứ chồng có dâng tận tay đàn bà khôn ngoan cũng ngó lơ không thèm lấy

Đây là những thứ đàn bà khôn ngoan không thèm lấy, còn đàn bà dại cố ôm hết vào người để rồi khổ sở. Muốn biết mình dại hay khôn hãy đọc bài viết này.


Thursday January 01, 1970