Điều phụ nữ một đời chồng cần ở đàn ông không chỉ là tình yêu

Tình yêu chỉ là điều kiện cần trong mối quan hệ với phụ nữ một đời chồng. Để có thể hạnh phúc, để có thể bên nhau dài lâu, người đàn ông cần cho họ thấy được sự bao dung của mình.


Thursday January 01, 1970