Gửi chồng ngoại tình: Tình nghĩa vợ chồng với anh không bằng một người đàn bà ngoài đường hay sao?

Một chiếc áo bẩn người ta có thể giặt sạch và mặc lại lên người. Nhưng một cuộc hôn nhân đã có vết nhơ, một người chồng ngoại tình thì có cách nào gột rửa sạch?


Thursday January 01, 1970