Nấm ăn bức xạ được tìm thấy trong lò phản ứng hạt nhân Chernobyl

Một loại nấm đen có thể ăn bức xạ đã được phát hiện bên trong lò phản ứng hạt nhân Chernobyl khiến giới khoa học bất ngờ.


Thursday January 01, 1970