Ngắm Ferrari F8 Tributo thứ 2 cập bến Việt Nam

Chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo thứ 2 vừa cập bến VN. Xe được tạm nhập tái xuất để trưng bày và có nhiều điểm khác với chiếc đầu tiên.


Thursday January 01, 1970