Những thực phẩm gây sẩy thai mẹ bầu cần chú ý

Trong thời gian mang thai, mẹ bầu nên lưu ý trong chuyện ăn uống chẳng hạn như tìm hiểu các thực phẩm gây sẩy thai để không ảnh hưởng đến em tình trạng của em bé. 


Thursday January 01, 1970