Trả lời thắc mắc của phụ huynh về việc giáo viên nghỉ vẫn ăn lương

Bài viết này xin trả lời những thắc mắc của một vài phụ huynh: “Sao giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng nguyên lương còn con em nhân dân thì không có ai trông coi?”.


Thursday January 01, 1970