Indonesia hoãn kỳ thi quốc gia, xem xét hình thức thi trực tuyến

Chính phủ và Hạ viện Indonesia quyết định hoãn các kỳ thi quốc gia năm 2020 và đang xem xét thay thế bằng hình thức khác.


Thursday January 01, 1970