Lò đốt rác thải của Nhà máy rác Cà Mau thông số Dioxin vượt ngưỡng cho phép

Ngày 24.3, Sở Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) tỉnh Cà Mau có báo cáo sau khi kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống lò đốt rác phát điện Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau.


Thursday January 01, 1970