Doanh nghiệp sáng tạo nơi ăn uống cho người lao động thời dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhưng để không đình trệ trong sản xuất, doanh nghiệp buộc phải hoạt động và từ đó, nhiều doanh nghiệp đã sáng tạo nhiều cách phòng chống dịch COVID-19 cho người lao động.


Thursday January 01, 1970