Thị trưởng London đề nghị sự trợ giúp của các CLB ngoại hạng Anh

Lời kêu gọi của thị trưởng London cho thấy tình trạng báo động hiện tại của thành phố này trong cuộc chiến chống COVID-19.


Thursday January 01, 1970