Thủ tướng: Tiếp tục cách ly xã hội đến 15/4

Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 15/4 phải tiếp tục cách ly xã hội và không để vấp phải sai lầm do chủ quan, coi thường.


Thursday January 01, 1970