Truyện cười: Chó đẻ… trứng mùa dịch

Bây giờ dịch covid làm doanh nhân thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ, nếu có con chó nó biết đẻ trứng thì hay biết mấy.


Thursday January 01, 1970