Cách động viên bệnh nhân ung thư

Bạn thật đẹp, hãy để tôi giúp, bất cứ khi nào bạn cần nói chuyện, tôi sẽ lắng nghe… là những câu nói quan tâm, động viên người bệnh.


Thursday January 01, 1970