Erik tiết lộ mối quan hệ với Hương Giang Idol

Tôi và chị Hương Giang biết nhau từ rất lâu rồi…, Erik chia sẻ.


Thursday January 01, 1970