Hỗn loạn cuộc chiến Covid-19 ở Mỹ

Tổng Y sĩ Mỹ Jerome Adams cuối tháng 2 yêu cầu người dân không mua khẩu trang. Vài tuần sau, CDC lại ban hành hướng dẫn trái ngược. […]Đọc thêm tại: Hỗn loạn cuộc chiến Covid-19 ở Mỹ


Thursday January 01, 1970