Những cặp sao Việt gắn bó cả thập kỷ vẫn “đường ai nấy đi” trong nuối tiếc

Chí Trung – Ngọc Huyền, Hoài Lâm – Bảo Ngọc… trải qua hàng thập kỷ yêu nhau và chung sống nhưng vẫn chia tay. […]Đọc thêm tại: Những cặp sao Việt gắn bó cả thập kỷ vẫn “đường ai nấy đi” trong nuối tiếc


Thursday January 01, 1970