5G

Người sáng lập The A.I. Organization: Huawei dùng trí tuệ nhân tạo để ‘nô lệ hóa con người’?

Nhà Trắng gần đây đã mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc. Luân Đôn cũng đang xem xét đánh giá…