ATM quá tải

Không còn cảnh xếp hàng dài, ATM ngày giáp Tết vắng tanh

Theo khảo sát của PV Infonet tại các cây ATM ở Hà Nội trong hai ngày cuối tuần vừa qua, tương ứng 24 và 25 Tết, không còn cảnh xếp…