báo đốm

Màn ‘vặt lông nhím’ ngoạn mục của báo đốm ranh mãnh

Để tránh bị lông nhím chọc vào mồm, báo đốm ranh mãnh vặt lông nhím cẩn thận từng cái một rồi mới xé xác con mồi khó ưa.