biên giới Ấn Độ – Trung Quốc

Thượng nghị sĩ Mỹ: Trung Quốc đã lợi dụng đại dịch để ‘tác quái trên nhiều mặt’

Một thượng nghị sĩ hàng đầu của Mỹ đã chỉ trích Bắc Kinh lợi dụng đại dịch COVID-19 để tác quái ở nhiều mặt, theo PTI News. “Trung Quốc đặc…