chuyên gia SSI

Tỷ giá USD/VND: Áp lực tăng từ thâm hụt thương mại?

Các chuyên gia SSI cho rằng, thông tin cán cân thương mại bị thâm hụt 1,01 tỷ USD lũy kế đến nửa đầu tháng 5/2019 có thể ảnh hưởng lớn…