crossover

Cận cảnh SUV “lai” minivan siêu rộng Volkswagen SMV Concept

Trong khi nhiều hãng khác đang cố đưa phong cách SUV vào minivan thì Volkswagen SMV Concept lại đi theo hướng ngược lại: tạo ra một chiếc crossover với nội…