dịch vụ thanh toán

Tiếp tục miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử liên ngân hàng

NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khẩn trương điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền qua hệ thống thanh toán điện…